Waarom dit project?

Educatie is één van de belangrijkste aspecten in de ontwikkeling van een land. Het is daarom belangrijk dat kinderen al op vroege leeftijd worden gestimuleerd in leren, denken en spelen.

In Kenia kunnen kinderen vanaf 7 jaar naar de basisschool, echter zijn er weinig mogelijkheden voor ontwikkeling tot hun zevende levensjaar en is de kwaliteit van basisonderwijs in de omgeving van het ECD Centre onvoldoende. Veel kinderen beginnen met een leerachterstand aan de basisschool en komen dan ook vaak in grote klassen terecht. De kans dat zij voortijdig stoppen met school is groot.

Dankzij het ECD Centre kunnen jonge Masai kinderen in een veilige omgeving spelenderwijs werken aan hun ontwikkeling en beginnen zij goed voorbereid aan de basisschool en vergroten hiermee hun kans op een hoopvolle toekomst.

De Masai zijn van oorsprong een nomadenstam die leven van veehouderij. Door droogte en conflicten is hun leefgebied kleiner geworden en kunnen zij niet meer volgens hun oorspronkelijke levensstijl overleven. Educatie en andere manieren van het verwerven van inkomen worden dus steeds belangrijker.

TAK is een stichting in Kenia die zich richt op het samen behouden van vrede in kwetsbare gemeenschappen, zoals die van de Masai. De wens van de stichting is dat moeders hun kinderen in een veilige omgeving met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden kunnen opvoeden, zien spelen en zien ontwikkelen. TAK heeft dankzij financiele steun van EducAIDed de bouw van een Early Childhood Development Centre kunnen realiseren. Daarnaast ontwikkelt TAK samen met de Masai gemeenschap andere mogelijkheden om aan inkomen en eten te komen. Zo zijn er visvijvers aangelegd, een restaurant en worden er kettingen gemaakt. Dankzij het ECD Centre kunnen de ouders zelf aan het werk terwijl de ontwikkeling van hun kinderen een positieve impuls krijgt.