Expedition Kilimanjaro

Expedition Kilimanjaro

Met Expedition Kilimanjaro dragen we bij aan de uitbreiding van het Tamalaki Early Childhood Development Centre in Kenia. Hiermee wordt kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar de mogelijkheid gegeven naar school te gaan.

Met het beklimmen van de Kilimanjaro hopen we bewustwording te creëren over het feit dat niet alle kinderen ter wereld gelijke kansen krijgen en dat naar school gaan geen vanzelfsprekendheid is. Door de klim te koppelen aan dit goede doel willen we laten zien dat het zeker mogelijk is om verschil te maken in het leven van een ander. Expedition Kilimanjaro staat daarom voor ACTIE. Actie om educatie mogelijk te maken voor kinderen die deze kans niet vanzelf krijgen. Actie om een uitdaging aan te gaan en in beweging te komen en iets voor een ander te doen!

TAKE ACTION FOR EDUCATION!