Sierik

De uitdaging Kilimanjaro

Begin 2013 werd ik door één van mijn beste vrienden(Jelle) benaderd om deel te nemen aan een brainstormsessie van Stichting EducAIDed. Jelle was al langere tijd actief voor deze stichting en had er bewust voor gekozen om één dag in de week tijd vrij te maken om zich als vrijwilliger in te zetten.

Ik heb veel respect voor de keuze die Jelle heeft gemaakt en vond het ook niet meer dan normaal om aan zijn verzoek gehoor te geven om een middag mee te denken over tal van zaken waarmee deze stichting zich bezig houdt.

Ik heb mij tijdens deze middag positief verbaasd over het enthousiasme, de vastberadenheid en de saamhorigheid van deze groep mensen. Mijn referentiekader beperkt zich tot een omgeving waarbinnen altijd gezocht moeten worden naar een win-win situatie, met name, wat zit erin voor mij?

Wat een verademing vond ik het om te zien dat hier wordt gestreefd naar het maximale voor een ander zonder daarbij de eigen belangen te laten prevaleren.

Je hebt als groep allemaal “dezelfde agenda” en dat spreekt mij aan!

Eén van de projecten waarvoor EducAIDed zich inzet is de verdere uitbreiding van het Early Chilhood Development Centre in Kenia. Twee nieuwe klaslokalen en een bibliotheek moeten ervoor zorgen dat 60 tot 80 kinderen onderwezen kunnen worden waarbij de ouders hierdoor de ruimte en tijd krijgen om te kunnen werken en daarmee een inkomen kunnen verwerven. Eén van de vrijwilligers van EducAIDed, Elna Broesder, heeft zich vol overgave op dit project gestort en heeft de fundraising direct gekoppeld aan een expeditie naar de top van de Kilimanjaro. Dit sprak mij enorm aan; een zware fysieke uitdaging koppelen aan een goed doel. In 2008 heb ik deelgenomen aan de Roparun; een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam met als doel het inzamelen van geld voor mensen met kanker. Niet alleen de uitdaging zelf maar ook de training die hieraan vooraf gaat is een bewustwordingsproces. Het is niet domweg trainen om uiteindelijk de fysieke uitdaging aan te kunnen, de vele uren training laten je stil staan bij de noodzaak van het desbetreffende goede doel.

Ik zie de beklimming van de Kilimanjaro als metafoor voor de uitdagingen die te veel mensen op deze wereld hebben om in hun dagelijkse behoeften te voorzien!